HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: Сватбена Aгенция Диаманти

Новата булчинска мания – Eко Сватба

20 ratings | 36079 views
През последните години био вълнàта обхвана всички сфери на ежедневието ни – от храната до козметиката и дрехите ни. Завръщането ни към природата стана част и от най-важните моменти в живота. Как се организира еко сватба и какви са тенденциите през този сватбен сезон? Как се организира еко сватба? Каква да бъде сватбата – горска, морска, винтидж или еко? Какви са тенденциите през сватбен сезон 2016? На какво да заложим за стилна и нестандартна сватба?
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (8)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.